Informace

Místo konání tábora
Tábor se nachází u rybníku Walden (Kačer) u Starého Město pod Landštejnem

Termín tábora
30. 6. – 14. 7. 2018

Adresa tábora
Dopisy budou chodit na místní poštu,  kde je vyzvedneme a odvezeme do tábora.

Skautský tábor střediska Moravská Orlice
Jméno a příjmení dítěte
Staré Město pod Landštejnem 37
37882, Staré Město pod Landštejnem

Cena tábora
2 500,- Kč
Platba tábora probíhá pouze na střediskový účet: 1400002472/7940. Jako variabilní symbol uveďte datum narození dítěte a do zprávy pro příjemce uveďte jeho jméno. Platby prosím posílejte  do 20. 6. 2018.