Pro táborníky

Informace a seznam potřebných věcí
Informace o táboře i se seznam vybavení lze stáhnout ZDE.

Vybírání zavařenin, kompotů atd., příp. kol

Přihláška a lékařský posudek
Přihlášku na tábor lze stáhnout ZDE, a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ZDE. Obojí odevzdejte společně do 25. května vedoucím  svých oddílů.

Vážení rodiče, rádi bychom vás informovali o důležité změně, týkající se správného vyplnění zdravotní dokumentace vašich dětí před jejich odjezdem na letní tábor. Povinnou součástí přihlášky je posudek o zdravotní způsobilosti dítěte. Povinnost doložení posudku o zdravotní způsobilosti dítěte je upravena v § 9 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Do 1.11.2017 byla stanovena platnost posudku na jeden rok, od tohoto data je platnost posudku o zdravotní způsobilosti dítěte prodloužena na dva roky. Hlavním důvodem změny je sjednocení termínu platnosti posudku s periodou pravidelných zdravotních prohlídek u praktického lékaře dítěte. Doporučujeme vám tedy, abyste zkontrolovali datum vystavení posudku a ohlídali si, aby posudek neměl zkrácenou platnost na 1 rok. Pokud má některé dítě posudek z doby před účinností novely, tedy před 1. listopadem 2017, u kterého není uvedena doba platnosti, doporučujeme v takovém případě získat posudek nový.  Vycházíme z předpokladu, že lékař, který první posudek vydal, mohl potvrdit zdravotní způsobilost dítěte pouze na jeden rok. Berte na vědomí, že bez platného posudku nemůže být dítě na tábor přijato.

Dále bychom Vás požádali, abyste dodrželi naše pokyny ohledně věcí na tábor – zejména seřízení a výstroj na kolo. Přejdete tím zbytečným problémům nejenom vedoucích, ale i Vaší dětí. Děkujeme.

Foto: Tábor 2015